internetowy marketing

budowanie wizerunku firmy w social media

Zaletą internetu jest jego ustawiczna zmienność. Zmieniają się uczestnicy, zmienia się forma docierania do klienta, zmienia się wreszcie sama przestrzeń internetowa, staje się wypełniona po brzegi konkurencyjnością i firmami rywalizującymi ze sobą.

reklamy w mediach społecznościowych

Dzięki internetowi życie społeczne ostatnich lat zmienia się w sposób diametralny. To nowa płaszczyzna komunikacji, która swym zasięgiem przyćmiewa wszystkie media. Jeśli chcesz się skontaktować z najdalszym miejscem na świecie, zobaczyć, usłyszeć, dowiedzieć się czegoś – zajrzyj do internetu.

Kształtowanie gustów konsumenckich przez portale społecznościowe

Portale społecznościowe i środowiska internautów są przedmiotem dociekań oraz badań socjologów, i naukowców. Wyjątkowość zjawiska wciąż zadziwia, zmusza do niejednoznacznych osądów i ocen. Jaką rolę tak naprawdę pełnią w naszym życiu portale społecznościowe? Co nami kieruje, że wciąż poszukujemy tam wrażeń, chcemy spotykać innych, chwalimy się osiągnięciami, pokazujemy prywatne zdjęcia.